[[Praca]]

Praca

 

Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej, poszukujemy ambitnych i energicznych osób. Chcesz rozwijać się razem z nami? Dołącz do naszego zespołu. 

Aplikuj już dziś.


 

Specjalista ds. księgowych

Miejsce pracy: Kraków

Nr. Ref: ESPEFA / Specjalista ds. księgowych

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kontrola i dekretowanie dokumentów;
 • sporządzenie deklaracji w zakresie podatków VAT;
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
 • prowadzenie ewidencji wyciągów bankowych;
 • kompleksowa obsługa kont bankowych i kart płatniczych;
 • obliczanie kosztów wytworzenia;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi;
 • czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań finansowych.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • min. trzyletnie doświadczenie w dziale finansowo-księgowym;
 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość przepisów z obszarów: PRAWA PODATKOWEGO, RACHUNKOWOŚCI, PRAWA PRACY, ZFŚS, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH;
 • biegła znajomość EXCEL.

OFERUJEMY

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 15.02.2019r. na adres e-mail: kadry@espefa.com.pl

 W temacie e-mail prosimy o dopisanie numeru referencyjnego: Espefa/  Specjalista ds. księgowych.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. księgowych (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. Przetwarzamy Państwa dane  osobowe  na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. księgowych do chwili zakończenia rekrutacji tj.31.03.2019 r. (art. 6 ust.  a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe

Kontakt