[[Usługi]]

Usługi

Produkcja kontraktowa

Wytwarzanie w warunkach GMP.

1. SPORZĄDZANIE

formy stałe: tabletki, tabletki powlekane

 • komora z nawiewem laminarnym do naważania surowców
 • mieszarko-granulator
 • suszarnia fluidalna
 • tabletkarki do produkcji tabletek okrągłych i kształtowych
 • powlekarka (pojemności: 15 l i 125 l)

formy płynne

 • instalacja do produkcji syropów i płynów (wielkość serii: 1000 l)

2. PAKOWANIE

 • linie do pakowania form stałych (w tym SERIALIZACJA)
 • linie do pakowania płynnych (w tym SERIALIZACJA)
  pakowanie do opakowań bezpośrednich – szklanych (pojemność: 125–250 ml)

3. DODATKOWE USŁUGI – krótkie terminy realizacji

 • SERIALIZACJA
 • produkcja serii próbnych i pilotażowych
 • przepakowywanie leków
 • sprzedaż wody oczyszczonej do opakowań odbiorcy

 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania przedstawiane przez Klienta.

 

Laboratorium

Oferujemy szeroki zakres badań mikrobiologicznych:

 • badania czystości mikrobiologicznej niejałowych produktów leczniczych (preparaty doustne), suplementów diety, surowców i opakowań farmaceutycznych (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
 • badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków
 • monitorowanie środowiska wytwarzania (kontrola mikrobiologiczna powietrza, powierzchni, maszyn oraz personelu)
 • ocena czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
 • walidacja metod mikrobiologicznych
 • badanie skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem
 • rutynowa kontrola pożywek używanych w badaniach mikrobiologicznych

Oferujemy usługi w zakresie badań fizyko-chemicznych:

 • Opracowywanie i walidacja metod chemicznych dla nowych produktów leczniczych
 • Weryfikacja  metod farmakopealnych oraz wykonywanie analiz na zgodność z Ph.Eur, USP technikami HPLC, GC, AAS, IR, UV –VIS materiałów wyjściowych, opakowaniowych i produktów leczniczych.

Oferujemy usługę przechowywania produktów farmaceutycznych w komorze klimatycznej w warunkach:

 • 30°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH (badanie właściwe dla strefy IVb)

 

Współpraca biznesowa

Chętnie nawiążemy współpracę z podmiotami zainteresowanymi dystrybucją naszych produktów na rynkach zagranicznych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami badawczymi w celu wdrożenia do produkcji nowych produktów leczniczych. 

Zachęcamy do współpracy, tel.: 12 639 27 35,  tel.kom. 538 890 325 

 

 

Oferujemy:

SPRZEDAŻ WODY OCZYSZCZONEJ DEMINERALIZOWANEJ - zachęcamy do współpracy, tel.: 12 6392735